Telephone
70 11 87 00
Email
post.moreogromsdal@politiet.no
Street address
Vatnevegen 9, 6265 Vatne Show in map
Address
Postboks 27, 6283 Vatne
Billing address
DFØ Fakturamottak, Pb.4722 Torgarden, 7468 Trondheim

Opening Hours

Opening hours
MondayMo09:00–15:00
TuesdayTu09:00–15:00
WednesdayWeClosed
ThursdayTh09:00–15:00
FridayFr09:00–12:00

Tenester og opningstider

Contact information

Telephone
70 11 87 00
Email
post.moreogromsdal@politiet.no
Address
Postboks 27, 6283 Vatne
Melde (anmelde) tjuveri og skadeverk

Contact information

Telephone
70 11 87 00
Email
post.moreogromsdal@politiet.no
Address
Postboks 27, 6283 Vatne

Opening Hours

Phone hours
MondayMoClosed
TuesdayTu09:00–11:00
WednesdayWeClosed
ThursdayTh09:00–11:00
FridayFrClosed

Contact information

Telephone
70 11 87 00
Email
post.moreogromsdal@politiet.no
Address
Postboks 27, 6283 Vatne

Contact information

Telephone
70 11 87 00
Email
post.moreogromsdal@politiet.no
[Missing text '/views/districtpage/structuredinfo/emailinformation' for 'English']
Forventet svartid på e-posthenvendelser til våpenforvaltningen er 1 uke
Address
Møre og Romsdal politidistrikt v/ våpenforvaltningen, Postboks 1353 Sentrum, 6001 Ålesund

Opening Hours

Phone hours
MondayMo09:00–11:00
TuesdayTuClosed
WednesdayWeClosed
ThursdayThClosed
FridayFr09:00–11:00

Contact information

Telephone
70 11 87 00
Email
NordreSunnmore208@politiet.no

Opening Hours

Closed on public holidays

Opening hours
MondayMo09:00–15:00
TuesdayTu09:00–15:00
WednesdayWeClosed
ThursdayTh09:00–15:00
FridayFr09:00–12:00

Dersom du kjem i bil, skal du møte i politivakta utan våpenet og politiet blir med for å hente det.

Hugs sikkerheit

Når du transporterer våpenet til politiet skal det ikkje vere ladd. Pass på at det ikkje er patron i kammeret eller i magasinet, og hugs at du må pakke ned våpenet før du transporterer det.

Ta kontakt med politistasjonen dersom du har behov for bistand til innlevering.

Om våpenamnesti

Fra 1. januar til 1. juni 2023 er det våpenamnesti i Norge. Det betyr at personer som har uregistrerte våpen kan levere dem til politiet uten å bli straffet for brudd på våpenloven.

Hvis du har eksplosiver, sprengstoffer, granater, krutt eller fyrverkeri, er det viktig at du ikke tar med disse til politiet selv. Det er farlig både for deg og andre. Ta kontakt med politiet på 02800, så får du hjelp til fjerning. Det koster ingenting.

Politikontakt i Fjord kommune

Tenestestadleiar i seksjon for polititenester Nordre Sunnmøre,
Øyvind Verpeide

Politikontakt i Ålesund kommune

Politioverbetjent Ingrid Korsnes Hildre

Politiførstebetjent Mirjam Ulstein