Telephone
22 66 90 50
Email
post.oslo@politiet.no
Street address
Torvveien 20, 1383 Asker Show in map
Address
Oslo politidistrikt, postboks 2093 Vika, 0125 Oslo

Tjenester og åpningstider

Contact information

Telephone
22 66 90 50
Email
post.oslo@politiet.no
Address
Oslo politidistrikt, postboks 2093 Vika, 0125 Oslo

Opening Hours

Opening hoursPhone hours
MondayMo08:00–11:0012:00–15:0008:00–11:0012:00–15:00
TuesdayTu08:00–11:0012:00–15:0008:00–11:0012:00–15:00
WednesdayWe08:00–11:0012:00–15:0008:00–11:0012:00–15:00
ThursdayTh08:00–11:0012:00–15:0008:00–11:0012:00–15:00
FridayFr08:00–11:0012:00–15:0008:00–11:0012:00–15:00

Anmelde tyveri og skadeverk

Contact information

Email
post.oslo@politiet.no
Address
Oslo politidistrikt, Postboks 2093 Vika, 0125 Oslo

Våpen

Søknadsskjema kan hentes ved politivaktene i åpningstiden. Skal man søke jaktvåpen kan man også søke på nettet

Les om mer om våpen og hva du trenger av dokumentasjon i tillegg til kopi av legitimasjon.
Husk å skrive under med fullt navn og adresse slik at det er lett å komme i kontakt med deg.

Saksbehandlingstid

Se: Saksbehandlingstid våpensøknader

Det er samme behandlingstid på søknad uavhengig av om man søker på papir eller nett. Det er også samme behandlingstid på søknad om lån av våpen som på søknad om erverv.

Ved søknad om nytt våpenpass må det vedlegges passbilde som ikke er eldre enn 3 måneder. Ved forlengelse/fornyelse eller oppdatering av våpenpass, husk å sende inn det gamle våpenpasset.

Ta kontakt på e-post før oppmøte ved henvendelser vedrørende våpen. Vi er dessverre ikke tilgjengelige på telefon.

Mer om våpen

Contact information

Telephone
22 66 90 50
Email
post.oslo@politiet.no
Address
Oslo politidistrikt, Postboks 2093 Vika, 0125 Oslo

Førerkort

Skal du kjøre drosje eller liknende og motta betaling for det, trenger du en kjøreseddel i tillegg til førerkort. Her finner du hva skal gjøre hvis du har mistet eller blitt fratatt førerkortet, og hva du kan få prikker for.


Saksbehandlingstider førerkort:

Søknad om førerkort: Alle som søker om førerkort må gjennom en vandelsvurdering hos politiet. Dette skjer automatisk. Du kan sjekke fremdriften på "Min side": https://www.vegvesen.no/dinside/ 
Det er ca. 4 ukers behandlingstid dersom søknaden godkjennes. Må den vurderes nærmere, kan det ta lengre tid. Blir søknaden avslått, får du brev med vedtak om dette.

Kjøreseddel: Søknad om kjøreseddel kan leveres i politivaktene ved alle politistasjonene, eller sendes i posten. Det er viktig å legge ved helseattest. Kjøreseddelen blir sendt i posten om søknaden innvilges.
Det er ca. 4 ukers behandlingstid. Dersom søknaden må vurderes nærmere, kan det ta lengre tid.

Tilbakekalte førerkort: Hvis førerkortet er tilbakekalt av politiet etter melding fra Fylkesmannen om at du ikke fyller helsekravet, kan du levere helseattest til politiet når fastlegen din vurderer at helsekravet er oppfylt igjen. Helseattesten må være utfylt på blankett for helseattest for førerkort med eventuelle vedlegg.
Helseattesten kan leveres i politivaktene ved alle politistasjonene eller sendes i posten. Vi anmoder om at man ikke sender personsensitive opplysninger pr. e-post.  Man må for tiden regne med ca. 4 ukers behandlingstid.

Contact information

Telephone
22 66 90 50
Email
post.oslo@politiet.no
Address
Oslo politidistrikt, postboks 2093 Vika, 0125 Oslo

Opening Hours

Closed on public holidays

Opening hoursPhone hours
MondayMo08:00–11:0012:00–15:0008:00–11:0012:00–15:00
TuesdayTu08:00–11:0012:00–15:0008:00–11:0012:00–15:00
WednesdayWe08:00–11:0012:00–15:0008:00–11:0012:00–15:00
ThursdayTh08:00–11:0012:00–15:0008:00–11:0012:00–15:00
FridayFr08:00–11:0012:00–15:0008:00–11:0012:00–15:00

Det har kommet et nytt sponsorskjema.Sponsorskjemaet erstatter UDIs garantiskjema for besøk. Du skal ikke oppsøke politiet for å få stempel og du trenger heller ikke å legge ved bostedsattest.

Contact information

Telephone
476 90 766
Email
post.oslo@politiet.no

Opening Hours

Closed on public holidays

Opening hoursPhone hours
MondayMo08:00–15:0008:00–15:00
TuesdayTu08:00–15:0008:00–15:00
WednesdayWe08:00–15:0008:00–15:00
ThursdayTh08:00–15:0008:00–15:00
FridayFr08:00–15:0008:00–15:00

Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss på forhånd dersom du har flere eller mer spesielle våpen du skal levere inn, eller hvis du er usikker på noe i forbindelse med levering av våpen og ammunisjon. 

Om våpenamnesti

Fra 1. januar til 1. juni 2023 er det våpenamnesti i Norge. Det betyr at personer som har uregistrerte våpen kan levere dem til politiet uten å bli straffet for brudd på våpenloven.

Hvis du har eksplosiver, sprengstoffer, granater, krutt eller fyrverkeri, er det viktig at du ikke tar med disse til politiet selv. Det er farlig både for deg og andre. Ta kontakt med politiet på 02800, så får du hjelp til fjerning. Det koster ingenting.

Mer om våpenamnesti