Telephone
22 66 90 50
Email
post.oslo@politiet.no
Street address
Aasta Hansteensvei 10, 0988 Oslo Show in map
Address
Postboks 2093 Vika, 0125 Oslo

Tjenester og åpningstider

Contact information

Telephone
22 66 90 50
Email
post.oslo@politiet.no
Address
Postboks 2093 Vika, 0125 Oslo

Opening Hours

Closed on public holidays

Opening hoursPhone hours
MondayMo08:00–11:3012:00–15:0008:00–15:00
TuesdayTu08:00–11:3012:00–15:0008:00–15:00
WednesdayWe08:00–11:3012:00–15:0008:00–15:00
ThursdayTh08:00–11:3012:00–15:0008:00–15:00
FridayFr08:00–11:3012:00–15:0008:00–15:00

Anmelde tyveri og skadeverk

Contact information

Telephone
22 66 90 50
Email
post.oslo@politiet.no
Address
Postboks 2093 Vika, 0125 Oslo

Opening Hours

Closed on public holidays

Opening hoursPhone hours
MondayMo08:00–11:3012:00–15:0008:00–15:00
TuesdayTu08:00–11:3012:00–15:0008:00–15:00
WednesdayWe08:00–11:3012:00–15:0008:00–15:00
ThursdayTh08:00–11:3012:00–15:0008:00–15:00
FridayFr08:00–11:3012:00–15:0008:00–15:00

Contact information

Telephone
476 90 766
Email
post.oslo@politiet.no

Opening Hours

Closed on public holidays

Opening hoursPhone hours
MondayMoClosed08:00–15:00
TuesdayTu08:00–11:3012:00–15:0008:00–15:00
WednesdayWeClosed08:00–15:00
ThursdayTh08:00–11:3012:00–15:0008:00–15:00
FridayFrClosed08:00–15:00

Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss på forhånd dersom du har flere eller mer spesielle våpen du skal levere inn, eller hvis du er usikker på noe i forbindelse med levering av våpen og ammunisjon. 

Om våpenamnesti

Fra 1. januar til 1. juni 2023 er det våpenamnesti i Norge. Det betyr at personer som har uregistrerte våpen kan levere dem til politiet uten å bli straffet for brudd på våpenloven.

Hvis du har eksplosiver, sprengstoffer, granater, krutt eller fyrverkeri, er det viktig at du ikke tar med disse til politiet selv. Det er farlig både for deg og andre. Ta kontakt med politiet på 02800, så får du hjelp til fjerning. Det koster ingenting.

Mer om våpenamnesti