Telephone
55 51 85 00
Email
post.vest@politiet.no
Street address
Krokatjønnveien 15, 5147 Fyllingsdalen Show in map
Address
Postboks 85, 6901 Florø

Tenester og opningstider

Contact information

Telephone
55 51 85 00
Email
post.vest@politiet.no

Opening Hours

Closed on public holidays

Opening hoursPhone hours
MondayMo10:00–14:0009:00–15:00
TuesdayTuClosed09:00–15:00
WednesdayWe10:00–14:0009:00–15:00
ThursdayTh10:00–14:0009:00–15:00
FridayFrClosed09:00–15:00

Melde (anmelde) tjuveri og skadeverk

Contact information

Telephone
55 51 85 00

Opening Hours

Closed on public holidays

Opening hoursPhone hours
MondayMo10:00–14:0009:00–15:00
TuesdayTuClosed09:00–15:00
WednesdayWe10:00–14:0009:00–15:00
ThursdayTh10:00–14:0009:00–15:00
FridayFrClosed09:00–15:00

Contact information

Telephone
55 51 85 00
Email
post.vest@politiet.no

Opening Hours

Closed on public holidays

Opening hoursPhone hours
MondayMo10:00–14:0009:00–15:00
TuesdayTuClosed09:00–15:00
WednesdayWe10:00–14:0009:00–15:00
ThursdayTh10:00–14:0009:00–15:00
FridayFrClosed09:00–15:00

Contact information

Telephone
55 51 85 00

Opening Hours

Closed on public holidays

Opening hours
MondayMo10:00–14:00
TuesdayTuClosed
WednesdayWe10:00–14:00
ThursdayTh10:00–14:00
FridayFrClosed

Husk at du må dekke til våpenet under transport. Dersom du kjem i bil, skal du møte i politivakta utan våpenet og politiet blir med for å hente det. Dersom du kjem med anna transportmiddel, må du dekke til våpen og ammunisjon. Husk at sluttstykket alltid skal vere skilt frå våpenet.

Om våpenamnesti

Fra 1. januar til 1. juni 2023 er det våpenamnesti i Norge. Det betyr at personer som har uregistrerte våpen kan levere dem til politiet uten å bli straffet for brudd på våpenloven.

Hvis du har eksplosiver, sprengstoffer, granater, krutt eller fyrverkeri, er det viktig at du ikke tar med disse til politiet selv. Det er farlig både for deg og andre. Ta kontakt med politiet på 02800, så får du hjelp til fjerning. Det koster ingenting.