Erik Marthinussen

Position
avdelingsdirektør/-leder
Unit
The National Criminal Investigation Service
Responsibility
Retts- og påtaleavdelingen
Phone
23 20 80 00

Erik Marthinussen er leder ved Retts- og påtaleavdelingen i Kripos. Han kommer fra stillingen som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter, og har lang ledererfaring fra Forsvaret, Etterretningstjenesten og Økokrim.

De siste 14 årene har Erik jobbet for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, vært nemndleder i Utlendingsnemnda, politifullmektig og politiadvokat, kst. tingrettsdommer og statsadvokat ved Økokrim.

Utdanning: Cand. Jur fra Universitet i Oslo, Befalsskolen, Sjøkrigsskolen og Handelshøyskolen BI.