Elektronisk faktura og fakturaadresse

Politi- og lensmannsetaten krev elektronisk faktura og kreditnota i såkalla Elektronisk handelsformat (EHF) frå dei som leverer varer og tenester til oss. For meir informasjon om elektronisk faktura, sjå DFØ si nettside.

Har ikkje verksemda di eit system for å generere faktura? Eller kan du ikkje sende faktura gjennom EHF? Då kan du bruke ein nettbasert fakturaportal. Les meir om fakturasystem som kan levere Elektronisk handelsformat (EHF).

Du kan også sende faktura i posten til fakturamottaket vårt:

Namn på politidistriktet/eininga
Fakturamottak DFØ
Postboks 4722 Torgarden
7468 Trondheim

Slik merker du fakturaen

Vi ønsker å behandle fakturaar effektivt og betale dei innan fristen. Det er derfor svært viktig at du merker fakturaane riktig.

 • Du må merke alle fakturaar med ein BID-referanse. Politiet sitt referansenummer består av tre bokstavar og tre tal, for eksempel TSA065. Har du ikkje fått denne referansen? Då må du be om dette før du sender faktura.
 • For elektronisk faktura skal BID leggjast i feltet: AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID. 
 • Politiet ber om ei kredittid på 30 dagar. Det må til for at vi skal kunne betale fakturaen innan fristen. For sein betaling kan også skje viss det manglar noko i fakturaen.

Meir informasjon om fakturering

Skal du sende ein kreditnota til oss? Då ber vi om at du viser til det fakturanummeret som kreditnotaen høyrer til.

Ring oss på telefonnummer 61 31 80 80 eller send ein e-post til regnskap.pft@politiet.no

Manglar du referanse til fakturaen? Då må du ta kontakt med det aktuelle politidistriktet eller særorganet.

Politiet ynskjer berre opplysningar som er naudsynt for føremålet på fakturaen. Unngå bruk av namn og personnummer. Vis til straffesaksnummer der dette er oppgitt. Om straffesaksnummer ikkje er tilgjengeleg, kan initialar og fødselsdato til den aktuelle personen påførast faktura.

Oversikt over organisasjonsnummer i politiet

 1. Agder Police District

  Billing address
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  983 998 275
 2. Central Mobile Police Service

  Billing address
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  974 760 894
 3. Eastern Police District

  Billing address
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  974 760 584
 4. Finnmark Police District

  Billing address
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  984 000 049
 5. Innlandet Police District

  Billing address
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  983 997 953
 6. Møre og Romsdal Police District

  Billing address
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  974 764 113
 7. Namsmann

 8. National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime (ØKOKRIM)

  Billing address
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  874 761 532
 9. National Identification Centre

  Billing address
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  996 879 828
 10. National Police Directorate

  Billing address
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  982 531 950
 11. National Police Immigration Service (NPIS)

  Billing address
  Politiets utlendingsenhet, DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  986 210 504
 12. Nordland Police District

  Billing address
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  983 999 999
 13. Oslo Police District

  Billing address
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  961 398 142
 14. Police General Services

  Billing address
  Politiets fellestjenester, DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  974 761 157
 15. Police ICT Services

  Billing address
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  912 814 076
 16. Police University College

  Billing address
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  974 761 017
 17. Southeastern Police District

  Billing address
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  983 998 178
 18. Southwestern Police District

  Billing address
  Sør-Vest politidistrikt, DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  983 998 313
 19. Sysselmannen på Svalbard

  Billing address
  Fakturamottak SSØ, postboks 4104, 2307 Hamar
  Organisation number
  971 456 523
 20. The National Criminal Investigation Service

  Billing address
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  974 760 827
 21. The Norwegian Commissioner for the Norwegian-Russian Border

  Billing address
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  971 579 196
 22. Troms Police District

  Billing address
  Troms politidistrikt, DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  974 769 425
 23. Trøndelag Police District

  Billing address
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  983 998 631
 24. Western Police District

  Billing address
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  983 998 461