Polititjenesten og sivile gjøremål for Åseral kommune blir fram til nytt lensmannskontor er etablert på Byremo ivaretatt av Setesdal lensmannsdistrikt og utført ved Bygland, Evje og Hornnes lensmannskontor og Valle og Bykle lensmannskontor.

Politikontakt i Åseral er inntil videre Tor Kasin.