Contact information

[Missing text '/views/districtpage/structuredinfo/emailinformation' for 'English']
E-posten må inneholde: fullt navn og hjemkommune eller hvor hendelsen fant sted. Oppgi også kontaktperson/saksbehandler hvis henvendelsen gjelder en konkret sak.
Street address
Kongensgate 81, 8006 Bodø Show in map
Address
Postboks 1023, 8001 Bodø
Organization number
983 999 999
Billing address
DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
Billing information
Bruk elektronisk faktura (EHF) og husk korrekt referanse (såkalt BID bestående av tre bokstaver og tre tall, f.eks. DET093)
Illustration that shows Nordland Police District

Om oss

Nordland politidistriktet dekker Gratangen kommune i Troms samt alle kommuner i Nordland, med unntak av Bindal kommune (som dekkes av Trøndelag politidistrikt). Politidistriktets hovedsete ligger i Bodø.

Current affairs