Telephone
33 34 44 00

Nødpass på Torp

Skal du reise fra TORP Sandefjord Lufthavn, og har akutt behov for nødpass, har politiets grensekontroll myndighet til å bistå med å utstede nødpass. Det gjøres oppmerksom på at politiet på Torp ikke er en ekspedisjon med åpningstider, og man må eventuelt kontakte grensekontrollen på telefon 33 34 44 00 og avtale tid.

Andre av politiets gjøremål på Torp vil bli prioritert og personer som skal ha nødpass må regne med at det kan oppstå ventetid.

Emergency passport