Contact information

Fax
77 79 60 01
Street address
Stakkevollvegen 9, 9010 Tromsø Show in map
Address
Postboks 6132, 9291 Tromsø
Organization number
974 769 425
Billing address
Troms politidistrikt, DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
Billing information
Bruk elektronisk faktura (EHF) og husk korrekt referanse (tre bokstaver og tre tall, eksempelvis: DET093)
Illustration that shows Troms Police District

Om oss

Politidistriktet dekker nesten hele Troms fylke. Distriktet er organisert i fem geografiske driftsenheter med tilsammen åtte lensmannskontor og to politistasjoner, samt fem funksjonelle driftsenheter og tre lederstøttestaber. Hovedkontoret ligger i Tromsø.

Current affairs