Contact information

Fax
55 55 65 50
Street address
Allehelgens gate 6, Bergen Show in map
Address
Postboks 85, 6901 Florø
Organization number
983 998 461
Billing address
DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim

Opening Hours

Phone hours
MondayMo07:30–22:30
TuesdayTu07:30–22:30
WednesdayWe07:30–22:30
ThursdayTh07:30–22:30
FridayFr07:30–22:30
SaturdaySa10:00–16:00

Illustration that shows Western Police District

Om oss

Vest politidistrikt dekker 54 kommunar i Hordaland og Sogn og Fjordane, med til saman 589 500 innbyggjarar. Distriktet følgjer ikkje fylkesgrensene helt - kommunane Fitjar, Bømlo, Stord, Etne og Sveio høyrer til Sør-Vest politidistrikt. Politidistriktet har om lag 1300 tilsette med politimeister Kaare Songstad som øvste leiar. Politimeisteren har sitt kontor i Bergen og der ligg også felles operasjonssentral.