Telephone
38 13 60 00
Email
post.agder@politiet.no
Street address
Audnedalsveien 4417, 4529 Byremo Show in map
Address
Postboks 514 Lundsiden, 4605 Kristiansand

Tjenester og åpningstider

Contact information

Telephone
38 13 60 00
Email
post.agder@politiet.no
Address
Postboks 514 Lundsiden, 4605 Kristiansand
Anmelde tyveri og skadeverk

Contact information

Telephone
38 13 60 00
Email
post.agder@politiet.no
Address
Postboks 514 Lundsiden, 4605 Kristiansand
Mer om hittegods og auksjoner

Lensmann: Bernt Mushom