Svein Enersen

Position
avdelingsdirektør/-leder
Unit
Agder Police District
Responsibility
Leder av stab for kommunikasjon

Odd Joar Svensson

Position
avdelingsdirektør/-leder
Unit
Agder Police District
Responsibility
Leder av stab for HR-HMS

Lene Holtskog

Position
avdelingsdirektør/-leder
Unit
Agder Police District
Responsibility
Leder av stab for virksomhetsstyring

Terje Kaddeberg Skaar

Position
enhetsleder
Unit
Agder Police District
Responsibility
Leder av Felles enhet for påtale

Bård Austad

Position
enhetsleder
Unit
Agder Police District
Responsibility
Leder av Felles enhet for operative tjenester

Gordon Andrew Petterson

Position
enhetsleder
Unit
Agder Police District
Responsibility
Leder av Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning

Magnus Andreassen

Position
enhetsleder
Unit
Agder Police District
Responsibility
Leder av Felles enhet for forvaltning, utlending og sivil rettspleie

Knut Aurebekk

Position
enhetsleder
Unit
Agder Police District
Responsibility
Leder av PST Agder

Anne Margrethe Ruud

Position
enhetsleder
Unit
Agder Police District
Responsibility
Driftsenhetsleder i Vestre Agder driftsenhet

Ole Hortemo

Position
enhetsleder
Unit
Agder Police District
Responsibility
Driftsenhetsleder i Midtre Agder driftsenhet

Jan Sverre Krogstad

Position
enhetsleder
Unit
Agder Police District
Responsibility
Driftsenhetsleder i Østre Agder driftsenhet