Telephone
38 13 60 00
Email
post.agder@politiet.no
Street address
Risørveien 185, 4950 Risør Show in map
Address
Postboks 514 Lundsiden, 4605 Kristiansand

Opening Hours

Dersom publikum ønsker kontakt utenom åpningstidene, gjøres dette etter avtale. Det er ønskelig at flest mulig tar kontakt for å avtale time på forhånd, ved for eksempel anmeldelser.

Åpningstidene gjelder fra og med mandag 5.oktober.

Closed on public holidays

Opening hoursPhone hours
MondayMoClosed08:30–15:00
TuesdayTuClosed08:30–15:00
WednesdayWeClosed08:30–15:00
ThursdayTh10:00–14:0008:30–15:00
FridayFrClosed08:30–15:00

Tjenester og åpningstider

Contact information

Telephone
38 13 60 00
Email
post.agder@politiet.no
Address
Postboks 514 Lundsiden, 4605 Kristiansand
Anmelde tyveri og skadeverk

Contact information

Telephone
38 13 60 00
Email
sianpost@sismo.no
[Missing text '/views/districtpage/structuredinfo/emailinformation' for 'English']
Denne e-postadressen skal du bruke hvis du allerede har en sak hos oss (oppgi saksnummer i e-posten, starter på T, F eller G). For noen sakstyper kan du også kontakte oss digitalt via "Mine saker". Om du ikke har en sak, kontakt oss på agder.namsfogd@politiet.no
Address
Namsfogden i Agder, postboks 514, 4605 Kristiansand
My page

Opening Hours

Dersom publikum ønsker kontakt utenom åpningstidene, gjøres dette etter avtale. Det er ønskelig at flest mulig tar kontakt for å avtale time på forhånd, ved for eksempel anmeldelser.

Åpningstidene gjelder fra og med mandag 5.oktober.

Closed on public holidays

Opening hoursPhone hours
MondayMoClosed08:30–15:00
TuesdayTuClosed08:30–15:00
WednesdayWeClosed08:30–15:00
ThursdayTh10:00–14:0008:30–15:00
FridayFrClosed08:30–15:00

Namsfogden i Agder behandler saker innenfor tvangsfullbyrdelse, forliksråd og gjeldsordning. Namsfogden har et faglig ansvar for den sivile rettspleien i hele Agder politidistrikt.

Contact information

Telephone
38 13 60 00
Email
post.agder@politiet.no

Lensmann: Odd Holum
Politikontakt Risør: Margrethe Solvang
Politikontakt Gjerstad: Margrethe Solvang