Telephone
992 57 161
Email
kristiansand@statensbarnehus.no
Fax
38 61 19 00
Street address
Vestre Strandgate 26, 4611 Kristiansand Show in map
Address
Postboks 135, 4662 Kristiansand
Billing address
Postboks 135, 4662 Kristiansand

Opening Hours

Opening hours
MondayMo08:00–15:45
TuesdayTu08:00–15:45
WednesdayWe08:00–15:45
ThursdayTh08:00–15:45
FridayFr08:00–15:45