Telephone
992 57 161
Email
kristiansand@statensbarnehus.no
Street address
Vestre Strandgate 26, 4611 Kristiansand Show in map
Address
Postboks 135, 4662 Kristiansand
Billing address
Postboks 135, 4662 Kristiansand

Opening Hours

Opening hours
MondayMo08:00–15:45
TuesdayTu08:00–15:45
WednesdayWe08:00–15:45
ThursdayTh08:00–15:45
FridayFr08:00–15:45