Telephone
38 13 60 00
Email
post.agder@politiet.no
Street address
Industriveien 5 Show in map
Address
Industriveien 5, 4900 Tvedestrand

Opening Hours

Dersom publikum ønsker kontakt utenom åpningstidene, gjøres dette etter avtale.

Åpningstidene gjelder fra og med mandag 5.oktober 2020.

Closed on public holidays

Opening hoursPhone hours
MondayMoClosed08:30–15:00
TuesdayTuClosed08:30–15:00
WednesdayWe10:00–14:0008:30–15:00
ThursdayThClosed08:30–15:00
FridayFrClosed08:30–15:00

Tjenester og åpningstider

Contact information

Telephone
38 13 60 00
Email
post.agder@politiet.no
Address
Industriveien 5, 4900 Tvedestrand
Anmelde tyveri og skadeverk

Contact information

Telephone
38 13 60 00
Email
sianpost@sismo.no
[Missing text '/views/districtpage/structuredinfo/emailinformation' for 'English']
Denne e-postadressen skal du bruke hvis du allerede har en sak hos namsmannen. Du må oppgi saksnummer i e-posten. Har du generelle spørsmål, kontakt oss på post.agder@politiet.no.
Address
Risørveien 185, 4950 Risør

Contact information

Telephone
38 13 60 00
Email
post.agder@politiet.no

Lensmann: Odd Holum
Politikontakt Tvedstrand: Morten Tobiassen
Politikontakt Vegårshei: Odd Arvid Bjørnbakk