Telephone
38 13 60 00
Email
post.agder@politiet.no
Street address
Industriveien 5 Show in map
Address
Industriveien 5, 4900 Tvedestrand

Tjenester og åpningstider

Contact information

Telephone
38 13 60 00
Email
post.agder@politiet.no
Address
Industriveien 5, 4900 Tvedestrand
Anmelde tyveri og skadeverk

Contact information

Telephone
38 13 60 00
Email
sianpost@sismo.no
[Missing text '/views/districtpage/structuredinfo/emailinformation' for 'English']
Denne e-postadressen skal du bruke hvis du allerede har en sak hos namsmannen. Du må oppgi saksnummer i e-posten. Har du generelle spørsmål, kontakt oss på post.agder@politiet.no.
Address
Risørveien 185, 4950 Risør

Contact information

Telephone
38 13 60 00
Email
post.agder@politiet.no

Lensmann: Odd Holum
Politikontakt Tvedstrand: Morten Tobiassen
Politikontakt Vegårshei: Odd Arvid Bjørnbakk