Telephone
75 58 90 00
Email
post.nordland@politiet.no
[Missing text '/views/districtpage/structuredinfo/emailinformation' for 'English']
Vi ber om at det i e-posten fremgår fullt navn og bostedsadresse. Gjelder det en bestemt sak ber vi deg også opplyse om saksbehandler og/eller saksnummer. Dette for at vi skal kunne hjelpe deg best mulig.
Street address
O. T. Olsens vei 3A, 8690 Hattfjelldal Show in map

Tjenester og åpningstider

Contact information

Telephone
75 58 90 00
Email
post.nordland@politiet.no

Opening Hours

Opening hours
MondayMoClosed
TuesdayTu10:00–14:00
WednesdayWeClosed
ThursdayThClosed
FridayFrClosed

Anmelde tyveri og skadeverk

Telefon: 75 58 90 00

E-post: post.nordland@politiet.no

Vi ber om at det i e-posten fremgår fullt navn og bostedsadresse. Gjelder det en bestemt sak ber vi deg også opplyse om saksbehandler og/eller saksnummer. Dette for at vi skal kunne hjelpe deg best mulig.

Namsfogden

Kontaktinformasjon
Telefon 75 58 90 00

E-post: sianpost@sismo.no

Denne e-postadressen skal du bruke hvis du allerede har en sak hos oss (oppgi saksnummer i e-posten, starter på T, F eller G). For noen sakstyper kan du også kontakte oss digitalt via "Mine saker".

Om du ikke har en sak, kontakt oss på namsfogden.nordland@politiet.no

Postadresse: Namsfogden i Nordland, Postboks 1023, 8001 Bodø