Møre og Romsdal politidistrikt har 545 tilsette.

Organisering

Møre og Romsdal politidistrikt er i ein omstillingsprosess og innførte tidligere i sommer deler av ein ny organisasjonsstruktur med fem felles funksjonelle driftsenheter for hele det nye distriktet.

Den gamle strukturen som deler distriktet i seks geografiske driftseiningar er framleis i drift og ny struktur med fire driftseiningar vil først bli sett i drift på nyåret 2018.

Leiing

  • Politimeister er Ingar Bøen.
    Bøen er jurist med lang erfaring som statsadvokat for leiar for påtaleeninga i Sunnmøre politidistikt.
  • Visepolitimeister er Ingmar Farstad.
    Farstad har brei politifagleg bakgrunn og har tidlegare vore både stasjonssjef i Ålesund og leiar for felles operativ eining i Sunnmøre politidistrikt