Contact information

Telephone
75 58 90 00
Email
post.nordland@politiet.no
[Missing text '/views/districtpage/structuredinfo/emailinformation' for 'English']
E-posten må inneholde: fullt navn og hjemkommune eller hvor hendelsen fant sted. Oppgi også kontaktperson/saksbehandler hvis henvendelsen gjelder en konkret sak.
Street address
Kongensgate 81, 8006 Bodø Show in map
Address
Postboks 1023, 8001 Bodø
Organization number
983 999 999
Billing address
Fakturamottak SI, Postboks 223, 8601 Mo i Rana
Billing information
Bruk elektronisk faktura (EHF) og husk korrekt referanse (såkalt BID bestående av tre bokstaver og tre tall, f.eks. DET093)
Illustration that shows Nordland Police District

Om oss

Nordland politidistriktet dekker Gratangen kommune i Troms samt alle kommuner i Nordland, med unntak av Bindal kommune (som dekkes av Trøndelag politidistrikt). Politidistriktets hovedsete ligger i Bodø.

Current affairs