Contact information

Telephone
77 79 60 00
Fax
77 79 60 01
Email
post.troms@politiet.no
Street address
Stakkevollvegen 9, 9010 Tromsø Show in map
Address
Postboks 6132, 9291 Tromsø
Organization number
974 769 425
Billing address
Fakturamottak SI, Postboks 223, 8601 Mo i Rana
Billing information
Bruk elektronisk faktura (EHF) og husk korrekt referanse (tre bokstaver og tre tall, eksempelvis: DET093)
Illustration that shows Troms Police District

Om oss

Politidistriktet dekker nesten hele Troms fylke. Distriktet er organisert i fem geografiske driftsenheter med tilsammen åtte lensmannskontor og to politistasjoner, samt fem funksjonelle driftsenheter og tre lederstøttestaber. Hovedkontoret ligger i Tromsø.

Current affairs