Internatet blir i hovedsak brukt for å sikre gjennomføring av tvangsreturer. De aller fleste er på utlendingsinteratet på Trandum mindre enn 24 timer, men kan fengsles for en lengre periode hvis det er nødvendig for å få gjennomført tvangsreturen eller for å klarlegge identitet.

220 sengeplasser

Internatet består av 198 eneceller som blir brukt av enslige menn. I tillegg har internatet en avdeling med familierom som sørger for at barnefamilier kan være sammen. Det er også fire plasser for kvinner og tre plasser for enslige mindreårige. Til sammen er det 220 sengeplasser på internatet. Det er også en egen sikkerhetsavdeling. Avdelingen blir kun brukt når det er fare for at den innsatte kan skade seg selv eller andre. Når én plass på sikkerhetsavdelingen blir brukt, må én ordinær plass stå ledig, slik at ingen oppholder seg lenger enn nødvendig på sikkerhetsavdelingen.

Korte opphold

Driften av utlendingsinternatet er preget av høy utskiftning blant de innsatte. Det er døgnkontinuerlig innsettelser, og de som oppholder seg der over ett døgn fremstilles jevnlig for retten. Det er heller ikke et rehabiliteringsfokus, siden formålet er uttransport, men de som oppholder seg på internatet i mer enn to uker får et aktivitetstilbud.

Helsetilbud

Sykepleier er tilgjengelig fem dager i uken. Det er også mulig å konsultere lege fire ganger per uke, samt at lege er tilgjengelig på telefon 24 timer i døgnet, hele året. I tillegg benyttes selvfølgelig øvrige tilbud i helsevesenet når dette er nødvendig.

Kontakt med innsatte

For å besøke en innsatt må du ringe og avtale det på forhånd.

De som oppholder seg på internatet har ubegrenset mulighet til å snakke med sin advokat på telefon. Det gjelder også kontakt med andre offentlige tjenester, og hvis personen har krav på det, representant. I tillegg har innsatte 6 minutters telefontid hver dag, som de kan bruke til å snakke med venner og familie.

Forskrift om Politiets utlendingsinternat

Årsrapport fra Tilsynsrådet for utlendingsinternatet