Contact information

Fax
23 19 99 01
Street address
Slemdalsveien 5, 0369 Oslo Show in map
Address
Postboks 2109 Vika, 0125 Oslo

Press contacts

Om oss

Politihøgskolen er utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten. Styret er skolens øverste organ, og Politihøgskolen er underlagt Politidirektoratet.