Contact information

Telephone
78 99 57 90
Fax
78 99 57 92
Email
post.grensekom@politiet.no
Street address
Egebergsgate 6, 9900 Kirkenes Show in map
Address
Postboks 88, 9915 Kirkenes

Opening Hours

Appointment

Monday
09:00-14:00
Tuesday
09:00-14:00
Wednesday
09:00-14:00
Thursday
09:00-14:00
Friday
09:00-14:00
Saturday
Closed
Sunday
Closed

Kontakt grenestasjonene

  • Jarfjord grensestasjon, tlf. 78 99 41 02
  • Pasvik grensestasjon, tlf. 78 99 41 40

Om oss

Norges Grensekommissær for den norsk-russiske grense har som hovedoppgave å føre tilsyn med at Grenseavtalen og andre avtaler mellom Norge og Russland som regulerer grenseforholdene bli overholdt av begge parter. Grensekommissariatet er i dag underlagt Politidirektoratet som et eget selvstendig organ. Stillingen som grensekommissær er sivil.