Reinert Møster Ottesen

Position
enhetsleder
Unit
The National Criminal Investigation Service
Responsibility
Retts- og påtaleenheten
Phone
23 20 80 00

Reinert Møster Ottesen er leder ved retts- og påtaleenheten i Kripos. Han har også vært politiadvokat ved seksjonen for organisert kriminalitet i Kripos. Før han kom til Kripos, jobbet han som politiadvokat ved Oslo politidistrikt og konstituert statsadvokat ved Den nasjonale statsadvokatembetet. Han har også jobbet som dommerfullmektig og advokatfullmektig.

Utdanning: Juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo, eksamen i flere fag ved School of Law, University of North Dakota.