Namsmannen har ansvar for sikring og tvangsinndrivelse av pengekrav. Arbeidsoppgavene utføres ofte hos ditt nærmeste politi, men i større kommuner finnes det egne Namsmannskontorer.

Finn nærmeste namsmann og forliksråd

Your position
  1. Your position
1 Results are available. Use keyboard or swipe to navigate.