Contact information

Telephone
22 69 90 22
Email
postmottak@nidsenter.no
Street address
Møllergata 39, 0179 Oslo Show in map
Address
Postboks 2091 Vika, 0125 Oslo

Om oss

Nasjonalt ID-senter er et ekspertorgan som arbeider med utlendingers identitet og ID-dokumenter. Gjennom bistand og rådgivning skal Nasjonalt ID-senter bidra til å høyne kvaliteten, kompetansen, informasjonsutvekslingen og metodeutviklingen innenfor identitetsarbeidet.