Contact information

Fax
23 19 99 01
Street address
Slemdalsveien 5, 0369 Oslo Show in map
Address
Postboks 2109 Vika, 0125 Oslo
Billing address
DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim

Om oss

Politihøgskolen er utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten. Styret er skolens øverste organ, og Politihøgskolen er underlagt Politidirektoratet.