Contact information

Telephone
23 19 99 00
Fax
23 19 99 01
Email
postmottak@phs.no
Street address
Slemdalsveien 5, 0369 Oslo Show in map
Address
Postboks 2109 Vika, 0125 Oslo

Press contacts

Om oss

Politihøgskolen er utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten. Styret er skolens øverste organ, og Politihøgskolen er underlagt Politidirektoratet.