Oppdatering 14.30 - 24.mars 2019

 

Publikum må ikke trekke inn til Molde sentrum

- Vi har en innstendig anmodning til publikum: Ikke søk inn til Molde sentrum når cruiseskipet "Viking Sky" slepes til kai seinere i dag, seier politistasjonssjef Per Karstein Røv.

- Dersom mange skuelystne trekker inn til sentrum vil det sannsynligvis føre til store trafikale problem. Vi har allerede satte i verk tiltak for å regulere trafikken, sier Røv.

Politiet er sammen – samarbeidende etater og frivillige – i ferd med å rigge ned mottakssenteret for evakuerte cruise-passasjerer i Brynhallen. Da hadde senteret registrert inn 460 passasjerer som ble transportert inn fra skipet med helikopter.

Når skipet kommer Molde seinere i dag, vil det bli opprettet et mottakssenter i Rica Seilet Hotel for de passasjerene som ikke ønsker å overnatte ombord i skipet fram til avreisen tilbake i heimlandet.

Det er nå 436 passasjerer igjen ombord i fartøyet, sammen med 458 besetningsmedlemmer.

Allerede i kveld skal de første passasjerene forlate Molde med fly fra Årø flyplass. Resten reiser etter planen i løpet av mandagen.

Hovedredningssentralen har tidligere i dag etablert et flyforbudssone  i en radius fem nautiske mil fra "Viking Sky". Dette forbudet omfatter også bruk av droner og gjelder inntil annen beskjed er gitt.

 

Oppdatering 09.55 - 24. mars 2019

 • Klokka 09.45 søndag 24. mars var 454 personer registrert inn på mottakssenteret i Brynhallen. Fra mottakssenteret pågår kontinuerlig videretransport til evakueringssenter.
 • Klokka 09.45 søndag 24. mars var det registrert at 19 personer er frakta fra mottakssenteret direkte videre til sykehus/legevakt.

Oppdatering 01.45 - 24. mars 2019

 • Klokka 01.35 søndag 24. mars var 230 personer registrert inn på mottakssenteret i Brynhallen. Fra mottakssenteret pågår kontinuerlig videretransport til evakueringssenter.
 • Klokka 01.35 søndag 24. mars var det registrert at 16 personer var frakta fra mottakssenteret direkte videre til sykehus/legevakt.
  • Ny oppdatering på tall vil ikke bli gitt før søndag morgen.

Oppdatering kl 00.30 - 24. mars 2019

 • De fleste passasjerer er britiske og amerikanske, men det var passasjerer fra flere land ombord.
 • Viking Cruises har opprettet pårørendetelefon som kan kontaktes.
 • Gjester som har booket via USA eller Australia kan ringe 1-888-889-8837
 • Gjester som har booket via England kan ringe 07585 779 853 or 0208 780 7900
 • Viking Ocean Cruices har en egen nettsideside med mer informasjon.

23 mars - fakta kl 21.30

 • Oppmodningen om at folk gir plass for utrykningskjøretøy, evakueringsbusser og lignende vil gjelde utover kvelden og natta. Politiet har blant annet organisert slik at drivstofftanking til helikopter skjer i området ved Brynshallen i Fræna. Politiet kjører ledebil foran de aktuelle tankbilene fra Årø flyplass og ut til Fræna.

23. mars - fakta kl 20.30

 • Politiet har opprettet flere evakuertesenter, det vil si hotell mv. der passasjerer innkvarteres. Fortrinnsvis er det hotell i Molde og Kristiansund som til nå er benyttet som evakuertesenter der også politiet mottar og registrerer de som kommer fra Viking Sky sammen med andre instanser.
 • Brynhallen i Fræna kommune fungerer som første mottakssenter. Der foregår politiets første registrering. Arbeidet med dette pågår og det vil ta tid før alle evakuertesenter er etablert med alle aktuelle innkvartert.

23. mars - fakta kl 20.00

 • Ressurser i innsats er Sivilforsvaret, Røde Kors, Heimevernet, Fræna kommune med blant annet bistand fra idrettslag, brann, helse og redningshelikopter.

23. mars - fakta kl 19.00

 • En fraktebåt har fått motorstans og driver i sjøen. Mannskap på ni personer ombord, de vil bli evakuert fra båten med helikopter som allerede er på stedet. Oppdatering kl 19.20: Har fått ut anker.
 • Lokal redningsledelse sammensatt av de viktigste samvirkepartnerne innen landredning, med politimesteren som leder, har hatt møte i kveld for å avklare videre bruk av ressurser.  (Faste medlemmer er Avinor,  Brann- og redningstjenesten, Forsvaret, Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF), Fylkesmannens beredskapsorganisasjon, Helsedirektoratet, Kystverket og  Sivilforsvaret). De som har relevans for hendelsen møtte.

23. mars - fakta kl 17.00:

 •  Tall på antall evakuerte vil i første fase variere - telling foregår i flere etapper frem til ferdig registering. Justeringer vil komme og vi vil inntil videre avvente opptelling.
 • Det er ikke rapportert om alvorlige personskader.
 • Ressurser i innsats er Sivilforsvaret, Røde Kors, Heimevernet, Fræna kommune, brann, helse og redningshelikopter.

23. mars - fakta kl 16.30

 • Politiet fikk litt over klokken 14.00 lørdag 23. mars melding om at et cruiseskip hadde motorproblemer på Hustadvika. Skipet er senere identifisert som Viking Sky.
 • Politiet har ansvar for evakuering av passasjerene som var ombord.
 • Passasjerene tas til Brynhallen i Fræna kommune. De første passasjerene har kommet i land.
 • Kommunen bistår politiet og har stilt opp med sine ressurser i Brynshallen.
 • Politiet er også på plass og foretar registrering av passasjerene.
 • Innsats ved havaristen ledes av Hovedredningssentralen