Tipsene går blant annet på personer, adresser, kjøretøy og aktiviteter. Vi har også fått tilgang til noe digitalt materiale, men antar at det er flere som kan sitte på slikt materiale fra både Sloraveien, Futurumbygget, riksvei 159 (Strømsveien) på morgenen og formiddagen onsdag 31. oktober.

Flere av tipsene gjelder aktiviteten rundt Futurumbygget, som vi offentliggjorde overvåkningsfilmer fra i går. – Vi har ennå ikke fått identifisert de tre personene vi ser på disse filmene og gjentar derfor vårt behov for å komme i kontakt med dem, eller få tips om hvem dette kan være.

Skjulested

Politiet vet ikke hvor Anne-Elisabeth Hagen holdes skjult, eller om hun har blitt holdt skjult på ett og samme sted siden onsdag 31. oktober. Skjulestedet kan være så vel innenfor som utenfor Norges grenser. – Vi trenger derfor også tips fra publikum på observasjoner/informasjon om aktivitet som kan indikere et slikt skjulested, sier politiinspektør Tommy Brøske, leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning.

Et slikt skjulested kan identifiseres gjennom:

  • Det må være et sted det er mulig å oppbevare en person over tid
  • Dette kan være hytter, bygg under rehabilitering, leiligheter, hus og annet
  • Økt aktivitet – biler/personer til og fra
  • Ukjente biler
  • Tildekte vinduer
  • Arbeid med lydisolering i forkant av 31/10
  • Endret adferd og unormale aktiviteter
  • Dersom noen har registrert at personer de kjenner har gjort unormale innkjøp, f.eks. av gjenstander som kan brukes for å ha kontroll på en person, kvinneklær, produkter for kvinner, m.m

– Oppsummert oppfordrer vi folk om å følge med på omgivelsene sine og melde tilbake til oss om de opplever noe som kan indikere et skjulested, sier Brøske. Han benyttet også pressebriefen fredag 11. januar til å rose pressen for balansert dekning av saken så langt. – Jeg vil likevel understreke, at vi er i en situasjon der det er fremsatt svært alvorlige trusler mot Anne-Elisabeth Hagens liv og at vår etterforskning har som mål og gjenforene Anne-Elisabeth Hagen med familien sin. Politiet har stor respekt for pressens rolle, men også dere må være bevisst den alvorlige situasjonen vi står i, og vi anmoder dere derfor på det sterkeste om å være varsomme i det videre arbeidet, sa han.