Ferdselsforbudet i Blåbærfjellet
Ferdselforbud i Blåbærfjellet

Med hjemmel i politiloven § 7 annet ledd, jfr. første ledd nr. 2, besluttes med øyeblikkelig virkning ferdselsforbud for deler av Blåbærfjellet i Tamokdalen i Balsfjord kommune.

Området som omfattes av forbudet er nærmere angitt på vedlagte kart og gjelder koordinatene

  • UTM 34W 444449 7666370 /  DS 69° 6' 7.319''N 19° 36' 16.177''E / MGRS 34W DB 4445 6637
  • UTM 34W 445517 7669019 /  DS 69° 7' 33.575"N 19° 37' 47.372"E / MGRS 34W DB 4551 6901
  • UTM 34W 447704 7667682 / DS 69° 6' 51.995"N 19° 41' 7.831"Ø / MGRS 34W DB 4770 6768
  • UTM 34W 447966 7666780 / DS 69° 6' 23.039"N 19° 41' 33.288"Ø / MGRS 34W DB 4796 6678

Forbudet gjelder inntil videre til det oppheves, dog ikke uten ny beslutning utover mandag 21. januar 2019 kl. 1200. Ferdselsforbudet retter seg mot alle som ikke har politiets tillatelse til å oppholde seg i området.

Forbudet er nødvendig for å ivareta enkeltpersoners sikkerhet, jfr. politiloven § 7 første ledd nr. 1.

Troms politidistrikt leder en pågående operasjon hvor 4 skredtatte og antatt omkomne personer søkes lokalisert samt gravd frem og bragt ned fra fjellet. Mens dette arbeidet pågår vil annen ferdsel i området av personer/kjøretøy øke risikoen for nye skred som kan utsette mannskap under politiets ledelse for liv- og helserisiko. Det er for tiden stor skredfare i området med stadig skiftende værtype, hvoretter risiko for skredutløsning varierer og endrer seg raskt. Overtredelse av dette ferdselsforbudet vil medføre straffeansvar, jf. politiloven § 30.

---

Blåbærfjellet mountain is a restricted area. Restrictions are in effect immediately, for the area indicated in the map and the following coordinates:

  • UTM 34W 444449 7666370 / DS 69° 6' 7.319''N 19° 36' 16.177''E / MGRS 34W DB 4445 6637
  • UTM 34W 445517 7669019 / DS 69° 7' 33.575"N 19° 37' 47.372"E / MGRS 34W DB 4551 6901
  • UTM 34W 447704 7667682 / DS 69° 6' 51.995"N 19° 41' 7.831"Ø / MGRS 34W DB 4770 6768
  • UTM 34W 447966 7666780 / DS 69° 6' 23.039"N 19° 41' 33.288"Ø / MGRS 34W DB 4796 6678

Restrictions are in effect until Monday, January 21, 2019, at 12PM.

Only personell who are authorized by the police are allowed in the area. A rescue operation is currently being conducted in the area, and the restrictions are enforced in order to secure the safety of the personell and the efficiency of the operation.

Failure to comply with these restrictions will be subject to penal liability.