Dette er fortsatt en redningsaksjon, men håpet om å finne overlevende svinner for hvert minutt som går.

Forholdene i området er fortsatt vanskelige: Skredfaren er for stor til at kan sette inn bakkemannskap, og været har vært for dårlig til at vi kan gjøre helikoptersøk.

Søk gjøres med sender/mottaker – de savnede har slikt utstyr. Søk er også vurdert med utgpkt i telefonsignal, men det er ikke lenger signal fra mobiltelefoner.

Vi har samtidig fokus på å ivareta pårørende, i samarbeid med helsevesenet og kommuenes kriseteam.