– Dette bekrefter våre antakelser om at de savnede er tatt av skredet. Det er nå gått 46 timer siden skredet gikk. Vi har i løpet av disse snart to døgnene satt i verk en rekke tiltak i håp om å finne overlevende. Når vi nå har fått bekrefta at de er tatt i skred, regner vi det ikke lenger som sannsynlig at noen av de fire har overlevd. Operasjonen skifter nå status fra en redningsaksjon til et søk etter antatt omkomne. Denne beslutninga har vi tatt i samråd med Hovedredningssentralen og med støtte i medisinske råd fra UNN. De pårørende er informert om at vi nå leter etter antatt ankomne, sier politimester Astrid Nilsen kl. 14 fredag ettermiddag.

Politiet fortsetter arbeidet med å hente de omkomne ut av skredområdet så raskt og trygt som mulig.