Slik situasjonen er nå, er vi avhengige av flyforhold over tid for å være sikre på at vi kan frakte mannskap både inn og ut av området. Værutsiktene de neste dagene gjør at arbeidet heller ikke vil bli gjenopptatt i helga. Vi gjør fortløpende vurderinger av værforhold og skredfare. Ny vurdering om oppstart blir tatt mandag.

Det er fredag ettermiddag gjort forsøk på å fly skredhunder og mannskaper inn i skredområdet. Flyoperasjonen måtte avbrytes på grunn av værforholdene. Været i området er fortsatt ustabilt, og det er skredfare i fjellet. NVEs skredvurdering er at ferdsel må begrenses til eksisterende skredmasser. Eneste mulighet for å frakte mannskap inn og ut er helikopter, og innsatsen i skredområdet er derfor avhengig av flyforholdene.