Politiets rolle

Politiet fastsetter evakueringssoner i samråd med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), lokale myndigheter og berørte innbyggere og virksomheter.

Nasjonal beredskapsplan for fjellskred ligger til grunn for samarbeidet politiet har med andre aktører.

Fare- og evakueringssoner i politidistriktene