Dersom du utsettes for hatkriminalitet er det som oftest på bakgrunn av gruppen du tilhører, eller oppleves å tilhøre eller støtte. Hatkriminalitet er derfor særlig alvorlig, fordi den ofte er ment å ramme hele grupper av befolkningen.

Et eksempel kan være at en homofil person blir slått ned fordi vedkommende er homofil, eller noen tror at vedkommende er homofil. Dette kan spre frykt blant homofile, som neste gang er redd for at det kan ramme dem.

Det samme gjelder for de andre grunnlagene. I Norge skal ingen oppleve å bli utsatt for en straffbar handling, basert på:

  • religionen du har
  • den etniske gruppen du tilhører
  • din seksuelle orientering
  • din nedsatte funksjonsevne

Meld fra om kriminalitet basert på hat

Dessverre vet vi at hatkriminalitet forekommer. Vi vet og at mange, av ulike årsaker, velger å ikke anmelde disse sakene. Vi oppfordrer likevel flest mulig som har opplevd hatkriminalitet om å melde det til politiet.

Meld fra ved å kontakte lokalt politi

Finn åpningstider og kontaktinfo til politiet

Your position
  1. Your position
1 Results are available. Use keyboard or swipe to navigate.

Ring 800 40 008

Har du vært utsatt for kriminalitet som vold, trusler, hatkriminalitet, seksuelle overgrep, annet? Ring oss – vi kan gi deg veiledning om hvordan du kan anmelde og vil støtte deg gjennom en rettsprosess.

Støttesenter for kriminalitetsutsatte