Nettpatruljen tar i mot informasjon eller tips om kriminalitet på internett.

  • Nettpatruljen er betjent på dagtid.
  • Du kan ikke levere anmeldelser eller søknader til Nettpatruljen.

Politiets nettpatrulje – Kripos er en del av satsningen vi har kalt politiets tilstedeværelse på internett. Vi ønsker å drive et åpent, forebyggende politiarbeid på en plattform der vi møter folk flest. Vi ønsker å være en premissleverandør for trygg og god nettbruk og et synlig politi som er tilgjengelig for folk på internett.

Nettpatruljens Facebookside finner du artikler om for eksempel trygg nettbruk, nettvirus, barns rettigheter og internett, straffbare forhold som nettsvindel, ulovlig bildedeling, overgrep og utpressing på nett.