Begge kjønn kan være utøvere av slike handlinger. Kvinner er imidlertid oftere utsatt for gjentakende, alvorlig vold og seksuelle overgrep fra sin partner enn menn.

Du må kontakte politiet hvis du blir skadet, truet, er redd for å bli utsatt for vold eller frykter for ditt liv.

Politiet skal beskytte personer og forebygge lovbrudd. Du kan få råd og bistand ved å ringe til politiet og snakke med dem som arbeider med dette fagfeltet i ditt politidistrikt.

Flere bør varsle om vold, trusler eller personer de er bekymret for. Din henvendelse kan være den ene brikken som mangler for at politiet og hjelpeapparatet kan gjenkjenne mønsteret av et voldsregime.

Du kan også få støtte og veiledning hos Stottetelefon.no på tlf. 800 40 008, som drives av Kontoret for voldsoffererstatning og Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre.

Finn ditt politi

  1. Your position
1 Results are available. Use keyboard or swipe to navigate.