Når anmeldelsen er levert

Leverer du anmeldelse på nett, kan det ta inntil 14 dager før du får brev i posten med bekreftelse på at vi har mottatt anmeldelsen din. Vi sender brevet til din folkeregistrerte adresse.

Ønsker du å trekke anmeldelsen? Eller vil du gi oss flere opplysninger om saken? Først må du ha mottatt brevet med politiets bekreftelse. Deretter

  • kontakter du politidistriktet som er avsender av brevet, og
  • viser til saksnummeret i brevet – da kan vi oppdatere anmeldelsen din raskere

Selv om du ønsker å trekke anmeldelsen, kan politiet likevel behandle anmeldelsen. Det skjer dersom det er opplysninger i saken som vi vurderer at vi må etterforske.

For å gå videre med anmeldelsen trenger vi i politiet flere opplysninger om saken.

Politiet kan henlegge saken dersom vi mangler opplysninger. Etterforskningen kan bli tatt opp igjen hvis vi mistenker en konkret gjerningsperson.

Find your local police

Your position
  1. Your position
1 Results are available. Use keyboard or swipe to navigate.