Dette skjemaet brukes dersom du skal arrangere noe et sted i:

 • Oslo politidistrikt
 • Agder politidstrikt
 • Finnmark politidistrikt
 • Innlandet politidistrikt
 • Møre og Romsdal politidistrikt
 • Nordland politidistrikt
 • Sør-Vest politidistrikt
 • Sør-Øst politidistrikt
 • Trøndelag politidistrikt
 • Vest politidistrikt
 • Øst politidistrikt

Dersom du skal søke eller melde om arrangementer andre steder finner du veiledning under arrangementer her på politiet.no.

Søke eller melde om arrangementer

Start å søke/melde fra om et arrangement:

Hvem søker om å arrangere?

Offentlig eller privat?

Alle søknader og meldinger om arrangementer listes i en offentlig journal. Er du privatperson vil navnet ditt skjermes slik at det ikke vises i den offentlige journalen.

Hva slags type arrangement er det? Du kan velge flere.
Kryss av dersom:
Er arrangementet ute eller inne?

Ved søknadspliktige arrangementer er det aktuelt å legge ved følgende dokumentasjon:

 • Svar fra kommunen på søknad om skjenkebevilling
 • Dokumentasjon fra Tono ved betaling for bruk av musikk
 • Dokumentasjon på internkontroll og risikovurdering for arrangementet
 • Sikkerhetsplan for vakthold og sikring
 • Eventuell annen dokumentasjon

Det er dessverre ikke mulig å legge ved dokumentasjon her og nå. Når du mottar bekreftelse på innsendt søknad får du oppgitt en e-postadresse og referansenummer for ettersendelse av dokumentasjonen til politiet.