Slik søker du

Les mer om våpenreglene

For å kunne ha et registreringspliktig våpen må du ha tillatelse fra politiet. Dette gjelder også våpendeler og våpenimitasjoner som lett kan bli bygget om og brukt med skarp ammunisjon.

Når en ny eier overtar et våpen, må han eller hun søke om tillatelse. Dette gjelder også hagler som er lovlig skaffet før 1. oktober 1990.

Hagler

Du må registrere alle magasinhagler (pumpehagler og halvautomatiske hagler) laget fra og med 1890. Dette gjelder med mindre det er gjort spesielle unntak i lov eller forskrift.

Luftvåpen og fjærvåpen

Du må ha tillatelse for å skaffe deg luftvåpen og fjærvåpen med grovere kaliber enn 4,5 mm.

Du trenger ikke tillatelse for luftvåpen og fjærvåpen med mindre kaliber. Men du må ha fylt 18 år. Du kan søke om unntak fra aldersgrensen når du fyller 16 år.

Paintballvåpen og softgun

Du må ikke registrere paintballvåpen og softgun. Du kan kjøpe disse uten tillatelse hvis du er over 18 år.

Politiet kan gi dispensasjon hvis du har fylt 16 år. Da må du ha vært aktivt medlem i et skytterlag eller en skytterklubb i minst seks måneder.

Knallvåpen

Knallvåpen er skytevåpen som er laget for å avgi knall, men ikke skyte ut prosjektiler eller gass som kan være skadelig. Skal du kjøpe et knallvåpen må du sjekke om det er registreringsplikt på våpenet.

Som hovedregel vil alle knallvåpen som ser ut som ordinære skytevåpen, og som har et løp hvor kruttgassene går ut, være registreringspliktig. Dette er fordi det enkelt kan gjøres om til å skyte skarp ammunisjon. Skal du kjøpe knallvåpen fra utlandet trenger du også politiets tillatelse til å ta det inn i Norge . Det er gebyrfritt å søke om tillatelse til knallvåpen.

Du må oppbevare registreringspliktige skytevåpen, våpendeler og ammunisjon på en sikker måte. Du må ha dem i et FG-godkjent våpenskap på den faste adressen din. Slik får uvedkommende ikke adgang til dem.

Du skal ikke oppbevare skytevåpen i en bolig det ikke bor noen i. Dette gjelder for eksempel fritidsboliger, hytter, garasjer og uthus.

Du må ikke ha våpenskap når du oppbevarer skytevåpen midlertidig. Det kan for eksempel være under jakt. Men våpenforskriften krever at du oppbevarer både våpen og ammunisjon under forsvarlig tilsyn. Våpenet må også være tømt for ammunisjon og dekket til når du frakter det. Hvis du må forlate våpenet uten tilsyn: Du må ta med en viktig del av våpenet slik at det ikke vil fungere. Det samme gjelder for våpen du har i bil.

Politiet kan sjekke at du oppbevarer skytevåpen etter retningslinjene i våpenforskriften.

Du må kunne dokumentere det hvis du trenger flere skytevåpen. Dokumentasjonen avgjør hvor mange våpen du kan ha.

En jeger kan trenge flere våpen til ulike typer jakt. Du kan skaffe deg inntil seks komplette skytevåpen til jakt. En konkurranseskytter kan også trenge flere våpen. Det kommer an på hva du konkurrerer i. Det kommer også an på hvilken godkjent skytterorganisasjon du er knyttet til.

Les mer om kravene til behov:

Noen typer våpen er forbudt. Det samme gjelder farlige gjenstander som kan bli brukt til vold, og som lett kan skade folk.

Strafferammen for å ha ulovlige våpen er to års fengsel. I grove tilfeller er strafferammen seks år. Du kan altså komme i fengsel hvis du har ulovlige våpen.

Det er for eksempel forbudt å ha:

  • elektrosjokkvåpen
  • sprettert
  • pepperspray og andre midler for selvforsvar som virker på omtrent samme måte
  • springkniver
  • slåsshansker
  • batonger
  • karatepinner
  • kastestjerner
  • særlig farlige gjenstander og voldsprodukter

Les mer om ulovlige våpentyper

Bare godkjente børsemakere kan deaktivere skytevåpen. Det blir gjort etter bestemte retningslinjer og kontrollert av politiet.

Last ned