Har du blitt fratatt førerkortet i dom i retten, eller ved forelegg (bot), kan du ta kontakt med Statens vegvesen for å få førerkort når inndragelsestiden er over.

Hvis du har blitt fratatt førerkortet i et vedtak hos politiet, fordi du ikke fyller kravet til helse, kjøreferdighet, vandel eller misbruker rusmidler, er det politiet du må ta kontakt med for å få førerkortet tilbake.

Husk å ta med gyldig legitimasjon når du møter hos politiet eller Statens vegvesen.

Kontakt politiet

  1. Your position
1 Results are available. Use keyboard or swipe to navigate.

Mistet eller frastjålet førerkort

Hvis du har mistet førerkortet, blitt frastjålet det, eller av andre grunner ikke har førerkortet tilgjengelig, kan du få midlertidig kjøretillatelse.

Du kan melde førerkortet tapt via vegvesen.no (tapsmelding), og så skrive ut en midlertidig kjøretillatelse.

Du kan også melde førerkortet tapt ved å ta med gyldig legitimasjon og møte opp på en politistasjon, eller på en av trafikkstasjonene til Statens vegvesen.

Skal du fornye førerkortet?

Skal du fornye førerkortet ditt, må du møte hos en av Statens vegvesens trafikkstasjoner.

Les mer om fornyelse av førerkort på vegvesen.no.

Tilhengerkalkulator

Se tilhengerkalkulatoren til Statens vegvesen for informasjon om bil og tilhenger. Legg inn bilens kjennemerke og tilhengerens kjennemerke i tilhengerkalkulatoren, og finn ut om det er tilstrekkelig med klasse B eller om du må ha klasse B 96 eller klasse BE. Kalkulatoren forteller også hvor mye du kan laste på tilhengeren. Om du kun legger inn bilens kjennemerke i kalkulatoren, får du vite hva slags tilhenger du har lov til å trekke med bilen.