Søknader om pass og ID-kort behandles fortløpende og sendes til produksjon. Hvis søknaden din ikke kan avgjøres innen én måned, vil du få et foreløpig svar om hvor lang tid det tar å behandle søknaden din. 

Pass og ID-kort som sendes i posten

Du vil motta en SMS når passet og ID-kortet er ferdig produsert og klar til utsendelse. 

Pass og ID-kort blir sendt som vanlig post. Alle må ha navnet tydelig skrevet på postkassa, også barn. Da unngår du at passet og ID-kortet blir sendt i retur.

Hvis du ikke får passet og ID-kortet innen 10 arbeidsdager etter at du har mottatt SMS om at det er sendt, må du melde fra til politiet. Se hvordan du melder fra om mistet pass eller nasjonalt ID-kort. Du kan da ha krav på et nytt uten kostnad. Hvis du skal ut å reise og det haster med å få et nytt pass eller ID-kort, kan du få utstedt et midlertidig pass (nødpass).

Vil du hente passet/ID-kortet hos politiet?

Hvis du ønsker å hente passet/ID-kortet hos politiet, må du gi beskjed om dette når du møter opp til timen din. Du får en SMS når passet/ID-kortet er klart til å hentes.