Søknader om pass og ID-kort behandles fortløpende og sendes til produksjon. Hvis søknaden din ikke kan avgjøres innen én måned, vil du få et foreløpig svar om hvor lang tid det tar å behandle søknaden din. 

Leveringstid

Politiet kan ikke garantere en leveringstid for pass og nasjonalt ID-kort, og produksjonstiden fra leverandøren endrer seg stadig. I tillegg kommer tiden det tar med posten.

Forventet leveringstid per 8. august er:

 • Pass: ca. 6 til 7 uker pluss postgang. Forsendelsen kommer fra Oslo.
 • Nasjonalt ID-kort: ca. 1 uke pluss postgang. Forsendelsen kommer fra Oslo.

Enkelte kan oppleve å motta passet eller ID-kortet raskere, men politiet kan ikke garantere en leveringstid. Forventet leveringstid oppdateres jevnlig på denne siden.

Tidligere leveringstider

Forventet leveringstid per 8. juli, 18. juli og 28. juli var:

 • Pass: ca. 6 uker pluss postgang. Forsendelsen kommer fra Oslo.
 • Nasjonalt ID-kort: ca. 1 til 2 uker pluss postgang. Forsendelsen kommer fra Oslo.

Forventet leveringstid per 9. juni, 17. juni, 23. juni og 29. juni var:

 • Pass: ca. 6 uker pluss postgang. Forsendelsen kommer fra Oslo.
 • Nasjonalt ID-kort: ca. 2 uker pluss postgang. Forsendelsen kommer fra Oslo.

Forventet leveringstid per 31. mai, 19. mai og 10. mai var:

 • Pass: ca. 7 ukers leveringstid, noe mer i områder med lang postgang
 • Nasjonalt ID-kort: ca. 4 ukers leveringstid, noe mer i områder med lang postgang

Forventet leveringstid per 4. mai var:

 • Pass: ca. 6 ukers leveringstid, noe mer i områder med lang postgang
 • Nasjonalt ID-kort: ca. 3 ukers leveringstid, noe mer i områder med lang postgang

Forventet leveringstid per 28. april var:

 • Pass: 5 ukers leveringstid, noe mer i områder med lang postgang
 • ID-kort: 3 uker leveringstid, noe mer i områder med lang postgang

Tabellen viser hva som er status på hvor langt vi har kommet i produksjonen av pass og ID-kort. Per 4. august har vi produsert pass til de som hadde timer 26. juni eller tidligere, og ID-kort til de som hadde timer 2. august eller tidligere. 

Dato Ferdig med produksjonen av pass til og med søknadsdato*: Ferdig med produksjonen av ID-kort til og med søknadsdato*:
4. august 26. juni 2022 2. august 2022
29. juli 23. juni 2022 27. juli 2022
27. juli 21. juni 2022 25. juli 2022
22. juli 16. juni 2022 19. juli 2022
20. juli 14. juni 2022 18. juli 2022
15. juli 9. juni 2022 13. juli 2022
12. juli  7. juni 2022 10. juli 2022
8. juli 1. juni 2022 6. juli 2022
5. juli 30. mai 2022 1. juli 2022

*Søknadsdato betyr den dagen du var hos politiet for å søke om pass eller ID-kort. Vi gjør oppmerksom på at enkelte søknader kan ta lenger tid. 

Alle søknader behandles fortløpende og du får SMS når dokumentet sendes fra leverandøren eller når det ligger klart for henting hvis du har valgt det.

Hvordan kan jeg finne ut hva som er status på min søknad? 

Alle søknader behandles fortløpende og settes i produksjonskø. Hvis søknaden blir avvist eller avslått, får du beskjed om det. Henvendelser på telefon og e-post legger beslag på store deler av vår saksbehandlingskapasitet, som kunne vært brukt på å behandle søknadene mer effektivt. Vi oppfordrer derfor til å begrense denne typen henvendelser.

Vi gjør oppmerksom på at alle spørsmål om pass og ID-kort må rettes til passkontoret der du leverte søknaden din.

Motta passet og ID-kortet

Du får en SMS når passet og ID-kortet er ferdig produsert og klar til utsendelse. 

Pass og ID-kort blir sendt som vanlig post. Alle må ha navnet tydelig skrevet på postkassa, også barn. Da unngår du at passet og ID-kortet blir sendt i retur.

Hvis du ikke får passet og ID-kortet innen 10 arbeidsdager etter at du har mottatt SMS om at det er sendt, må du melde fra til politiet. Se hvordan du melder fra om mistet pass eller nasjonalt ID-kort. Da har du krav på et nytt uten å betale gebyret. Hvis du skal ut å reise og det haster med å få et nytt pass eller ID-kort, kan du få utstedt et midlertidig pass (nødpass).

Hvis du ønsker å hente passet og ID-kortet hos politiet, må du gi beskjed om dette når du møter opp til timen din. Du får en SMS når det er klart til å hentes.

Du kan ikke bestille time til å hente pass og ID-kort, men må møte opp pass– og ID-kontoret i åpningstiden. Skriv inn postnummer eller sted i søkefeltet lenger ned på siden for å se hva som gjelder for ditt hentested. 

Hente for barn du har foreldreansvar for

En av foreldrene, med foreledreansvar, kan hente ut pass og ID-kort til barn. Den forelderen som henter passet eller ID-kortet må ha med egen legitimasjon. Barnet eller den andre forelderen trenger ikke være med.

Hente for andre

Hvis du skal hente pass eller ID-kort for andre, må du få fullmakt til dette av den du skal hente dokumentet for.

Fullmakten må være original, ikke en kopi, og må inneholde:

 • Navn og fødselsdato på den som gir fullmakt (den som eier passet eller ID-kortet, eventuelt forelder med foreldreansvar hvis du skal hente pass eller ID-kort for andre sitt barn)
 • Navn og fødselsdato på den som får fullmakt til å hente dokumentet
 • Hvilket dokument det gis fullmakt til å hente (pass eller ID-kort)
 • Dato
 • Signatur av den som gir fullmakt

Du må også ha med gyldig legitimasjon for deg selv og den du henter pass eller ID-kort for. Hvis du har med kopi av legitmasjon må denne være bekreftet (rett kopi). Bekreftet kopi (rett kopi) betyr at kopien av legitimasjonen  være stemplet og attestert av for eksempel politi, domstol, kommunale- eller statlige etater, finansinstitusjoner, forvaltningsselskaper, revisorer, regnskapsførere eller advokater.

Se åpningstid for ditt hentested

Your position
 1. Your position
1 Results are available. Use keyboard or swipe to navigate.