Politimyndighet kan unntaksvis gis til andre i begrenset tid, eller til nærmere bestemte saker eller funksjoner.

Henvendelser om tillatelse til begrenset politimyndighet rettes til politiet.

Lovdata: politiloven

Finn nærmeste politikontor

  1. Your position
1 Results are available. Use keyboard or swipe to navigate.