Når du ferdes ved den norsk-russiske grensen er det forbudt å

  • overskride grensen til lands, vanns og i luften
  • ha kontakt over grensen
  • gjøre fornærmende handlinger mot eller over grensen
  • fjerne, skade eller ødelegge grensemerker
  • fotografere russisk personell og forsvarsmateriell på russisk territorium på en måte som fremstår nærgående eller provoserende