Søknadsbehandling per hovedsøknad (tillatelse for foretak/forvaltningsorgan)

 • Lite selskap (1 til 30 ansatte): kr 2 950
 • Middels selskap (31 til 200 ansatte): kr 3 540
 • Stort selskap (mer enn 200 ansatte): kr 4 720

Tillegg for hvert enkelt politidistrikt søknaden gjelder (ut over første): kr 1 180

Endringsbehandling

 • Per endringsbehandling i allerede godkjent vaktforetak/forvaltningsorgan: kr 3 030
 • Tillegg for hvert enkelt politidistrikt som må uttale seg om saken – ut over ansvarlig politidistrikt: kr 1 180

Dokument- og vandelskontroll – årlig per selskap

 • Lite selskap (1 til 30 ansatte): kr 2 950
 • Middels selskap (31 til 200 ansatte): kr 8 850
 • Stort selskap (med mer enn 200 ansatte): kr 17 700

Besøkskontroll – egenvakthold

 • Lite selskap (1 til 30 ansatte): kr 12 100
 • Middels selskap (31 til 200 ansatte): kr 18 150
 • Stort selskap (med mer enn 200 ansatte): kr 22 200

Gjelder per besøkskontroll (per politidistrikt virksomheten har aktivitet i). Kommer i tillegg til dokument-/vandelskontroll for det året besøkskontrollen blir gjennomført.

Besøkskontroll – ervervsmessig vaktvirksomhet

 • Lite selskap (1 til 30 ansatte): kr 16 940
 • Middels selskap (31 til 200 ansatte): kr 22 990
 • Stort selskap (med mer enn 200 ansatte): kr 29 040

Gjelder per besøkskontroll (per politidistrikt virksomheten har aktivitet i). Kommer i tillegg til dokument-/vandelskontroll for det året besøkskontrollen blir gjennomført.

Gebyr ved feilalarm meldt av vaktforetak

 • Gjelder per meldt feilalarm: kr 9 075

Purregebyr ved manglende dokumentasjon og overholdelse av rapporteringsfrister

 • Gebyr når det er nødvendig å purre selskaper for manglende informasjon / dokumentasjon ved innsendte søknader, saksbehandling og rapport: kr 595

Søknad om tillatelse til å forestå vekteropplæring

 • Gjelder gebyr til det politidistriktet som gjør vurderingen av instruktører og foretakets plan for å gjennomføre opplæringen: kr 1 180
 • Gebyret kommer i tillegg til gebyr for søknaden om godkjennelse/endring.