Hvem kan få ekstra pass?

Du kan søke om ekstra pass dersom:

  • Det ordinære passet ditt er levert eller skal leveres til en ambassade for søknad om visum. Du må be ambassaden om dokumentasjon på at passet ditt er til visumbehandling. Du må i tillegg dokumentere at du skal på reise/reiser før visumbehandlingen antas å være ferdig.
  • Du skal reise til et land som ikke godtar at du har stempel eller visum fra enkelte andre land. Du må dokumentere behovet når du søker.

Ekstra pass kan enten være et ordinært pass med kort gyldighetstid eller et midlertidig pass (nødpass).

Du må bestille time til pass på vanlig måte. Når du møter opp, sier du at du ønsker å søke om ekstra pass.