Nyttig å vite før du ber om innsyn:

  • Offentlige journaler ivaretar hensynet til personvern.
  • Offentlige journaler inneholder ikke informasjon om straffesaker.
  • Det er mulig å få tilsendt en offentlig journal for en ønsket tidsperiode.
  • Gi så konkrete opplysninger som mulig om hvem eller hva saken gjelder.

Retten til innsyn er forankret i offentleglova.

Politidirektoratet

Innsyn i Politidirektoratets dokumenter bestilles via offentlig journal.

For å få innsyn i dokumenter fra før 1. april 2011, ta kontakt med arkivtjenesten i Politidirektoratet: politidirektoratet@politiet.no

Politidistrikter og særorganer

Hvis du ønsker innsyn i dokumenter hos politidistrikter, særorganer og andre enheter i politiet, kan du sende e-post til den enkelte enhetens e-postmottak.

Politiets fellestjenester

Politiets fellestjenester legger ut sin offentlige postjournal hver uke.