Nasjonale enheter

Pressekontakten i Politidirektoratet håndterer henvendelser for Politidirektoratet og Politiets IKT-tjenester.

Åpningstid beredskapsvakt: mandag til torsdag kl. 15:45 til 20:00 og fredag kl. 15:45 til 18:00.

Utover dette blir pressetelefonen besvart av jourhavende jurist, og er kun betjent for å håndtere hastesaker.

Innsyn i enkeltsaker

 • telefon: 488 87 955 (kl. 09:00–15:00)

Pressekontakten i Politidirektoratet håndterer henvendelser for Politidirektoratet og Politiets IKT-tjenester.

 • telefon: 400 33 544 (kl. 08:00–15:45)
 • telefon: 992 07 701 (kl. 15:45–08:00)
 • e-post: info.pft@politiet.no

Politidistriktene

 • Stab for kommunikasjon:

 • Kommunikasjonssjef: Svein Enersen
 • Kommunikasjonsrådgiver: Julia Bergmann
 • mandag–fredag: kl. 08:00–15:30

Ved større hendelser vil kontaktinformasjon oppgis i pressemelding.

Operative hendelser hele døgnet:

 • telefon: 38 13 60 00 (kl. 08:00–15:45)
 • telefon: 38 13 65 20 (etter kl. 15:45)

Straffesaker:

Ring ansvarlig jurist eller journhavende jurist etter arbeidstid, på telefon: 38 13 65 55

Operative hendelser hele døgnet:

 • Operasjonssentralens pressetelefon: 78 97 20 17

Straffesaker:

 • Ansvarlig jurist og etter arbeidstid jourhavende jurist: 78 97 20 00

Ledelse og øvrige henvendelser:

Operative hendingar i politidistriktet (døgnbemanna) 

Om konkrete hendingar, ta kontakt med operasjonssentralen

 • telefon: 70 11 89 77   

Det som gjeld organisasjon og leing og andre førespurnader frå media

Ta kontakt med kommunikasjonstaben:

Mandag - fredag kl. 08:00–15:30

Olav Sindre Rise, kommunikasjonssjef.

 • telefon 901 97 723

Eli Anne Tvergrov, kommunikasjonsrådgivar.

 • telefon 913 05 405

Pressenummer til operasjonssentralen

 • telefon: 75 58 91 20 (døgnbemannet)

Pressehenvendelser angående straffesaker rettes til jourhavende

 • telefon: 75 58 90 00

Alle øvrige henvendelser fra media

Operative hendelser/operasjonssentralen:

 • pressetelefon 24 17 20 55 (døgnbemannet)

Stab for kommunikasjon

mandag - fredag kl. 08:00–15:30

Kommunikasjonssjef: Jon Dagsland

Kommunikasjonsrådgiver: Hilde Urdal Fløysvik

Kommunikasjonsrådgiver: Linda Merethe Lie

Ved større hendelser vil kontaktinformasjon oppgis i pressemelding.

Operative hendelser hele døgnet:

 • Stavanger: 51 89 91 17
 • Haugesund: 52 86 83 80

Henvendelser om organisasjon og ledelse:

 • telefon: 474 59 940 (kl. 08:00–15:30)

Henvendelser om konkrete hendelser besvares av operasjonssentralen. (Operasjonssentralen har eget pressenummer som er distribuert til media).

Øvrige mediehenvendelser:

 • telefon: 33 34 44 00 (kl. 08:00–15:30)

Stab for kommunikasjon:

Mediehenvendelser til operasjonssentralen (døgnbemannet)

 • telefon: 77 79 79 99

Andre mediehenvendelser (hverdager kl. 08:00–15:30)

 • telefon: 02800
 • sentralbord, telefon: 73 89 90 00

Operative hendingar, ring operasjonssentralen:

 • pressetelefon: 55 55 66 29 (døgnbemanna) 

Andre forespurnader

Kan rettes til vår pressevakt på telefon 488 98 811

Du kan og sende e-post til kommunikasjon.vest@politiet.no

Stab for kommunikasjon

Stab for kommunikasjon består av følgende medarbeidere:

 • Arne Lutro, kommunikasjonssjef tlf: 414 32 243
 • Gry Halseth, kommunikasjonsrådgjevar, tlf: 900 19 318

Pressehenvendelser til operasjonssentralene vedrørende pågående hendelser (hele døgnet):

 • telefon, Follo: 64 85 19 95
 • telefon, Romerike: 64 84 27 25
 • telefon, Østfold: 69 02 79 84

Øvrige henvendelser, pressevakt: