Kommunikasjonsstaben

E-post
kommunikasjon.nordland@politiet.no
Mobil
489 93 770
Tilgjengelighet
Mandag–fredag kl. 08:00–15:30