Kommunikasjonsstaben

E-post
mads.kleppe@politiet.no
Mobil
996 03 516

Kommunikasjonsrådgiver Mads Kvernen Kleppe